21.04.2021:
Ny CD med
fam. Lillebø
i salg nå!
Tittel:
Jesus, Jesus, du er min!
Sang av:
Gledesbud
Utgitt:
1998
Gledesbud er et ungdomskor fra Nord-Trøndelag, med medlemmer fra 12-35 år. Koret startet å synge høsten 1995, og hadde da 10-12 medlemmer. Ved innspilling (1998) er antallet kommet opp i 25-30 medlemmer. Sangrepertoaret spenner vidt, fra enkle musikklagssanger, som f.eks. "Du intet kan gjøre til frelse", til mer klassiske, som f.eks. tittelmelodien "Jesus, Jesus, du er min" som er fra J.S. Bach's "Åndelige sanger". Sangene synges vanligvis til instrumental ledsagelse av piano, eller uten instrumenter (såkalt a cappella). På denne utgivelsen er det brukt en del andre instrumenter for variasjonens del. Budskapet er imidlertid det viktigste for medlemmene, og sangene er hovedsakelig valgt ut ifra tekstinnhold. Derfor har et par av sangene 7-8 vers. Sangene synges i tradisjonell, rolig stil.
Spill
Nr
Sangtittel
 1.
Ser du ham?
T: A. Lindland   M: S. Tveit
 2.
Du intet kan gjøre
T: T. Stenseth   M: T. Stenseth
 3.
O Jesus, åpne du mitt øye
T: L. Sandell   M: Trad.
 4.
Ved ditt kors
T: F. Crosby   M: W.H. Doane
 5.
Vik ei fra mitt hjerte
T: C.G. Cassel   M: R. Hegle
 6.
Ved Hans sår
T: O. Udd-Johansen   T: O. Udd-Johansen
 7.
En venn fremfor andre
T: C.O. Rosenius   M: R. Hegle
 8.
Mitt hjerte skal synge
T: B. Berg   M: B. Berg
 9.
Synder, for ditt hjertes dør
T: Ukjent   M: F. Schubert
10.
Vær stille, o hjerte for Jesus
T: O. Udd-Johansen   M: O. Udd-Johansen
11.
Du som er trett
T: M. Nilsen   M: M. Nilsen
12.
Se ei på meg
T: L. Sandell   M: Ukjent
13.
Tenk, Jesus har sagt
T: Ukjent   M: C.E. Brown
14.
O, hvilken dag
T: G.R. Dugan   M: G.S. Schuler
15.
Jesus, Jesus, du er min
T: Ukjent   M: J.S.Bach
     
Vil du bestille? - Klikk "Utgivelser" i menyen til venstre!

 

 

Musikken er gjengitt med tillatelse fra Tono/NCB. Uautorisert kopiering er ulovlig!
The music is licensed by Tono/NCB. Unauthorized copying is prohibited!