21.04.2021:
Ny CD med
fam. Lillebø
i salg nå!
BESTILLING

stk.mp3-filerKr. 150,-

Klikk på bildet ovenfor for å høre lydkutt fra utgivelsen! Du kan også se en musikkvideo der.

Vår nyeste utgivelse er den tredje utgivelsen med ungdomskoret Gledesbud. Her vil du finne et knippe sanger som fokuserer på det samme budskapet som de to første utgivelsene.

stk.mp3-filerKr. 150,-

Klikk på bildet ovenfor for å høre lydkutt fra utgivelsen!

På grunn av stor etterspørsel etter mer musikk for barn, valgte vi å spille inn en tredje CD med Unge Røster i Namsos. Her vil du få høre enda flere fine barnesanger, både kjente og ukjente. F.eks. "Nå Jesus banker på hjertedøren", "På Golgata sto det et kors", "Alle, alle vil vi ha med", og "Min båt er så liten". Hele 22 sanger er spilt inn på denne platen. Også her synger de både 2-, 3- og 4-stemt, akkompagnert av piano, orgel, strykeorkester, fløyte og flere andre instrumenter. Det er en fryd å høre alle de vakre barnestemmene!

stk.mp3-filerKr. 150,-

Klikk på bildet ovenfor for å høre lydkutt fra utgivelsen!

Namdal Mannskor ble stiftet i 1973 av sangglade menn som ønsket å nå ut med evangeliet gjennom god sang. Koret består nå av nesten 20 menn mellom 22 og 81 år, fra Namsos og nærliggende kommuner. Koret er tilsluttet Norsk Luthersk Misjonssamband Namdal og Sør-Helgeland krets og er stasjonert på Misjonssenteret i Namsos. Med denne utgivelsen ønsker koret at flere skal få høre budskapet om Jesus. For uten Ham "her på vår jord ei noen frelse kan."
Koret akkompagneres av piano, trekkspill, fløyte, fiolin og trompet. Stilen er stort sett klassisk mannskorsang.

stk.mp3-filerKr. 150,-

Klikk på bildet ovenfor for å høre lydkutt fra utgivelsen!

Kjetil Fredriksen fra Lyngdal ble født i 1947, og kommer opprinnelig fra Narvik. Han har kone og to voksne barn. Kjetil har vært forkynner i Den Norske Santalmisjon, og i Norsk Luthersk Misjonssamband hvor han i dag har en stilling på ca 40 %.
Kjetil ble for alvor interessert i musikk da han gikk på gymnaset. Han var med i skolelagets kvartett, og samtidig i en kvartett på bedehuset. Han har etter dette bl.a. sunget i et kirkekor i Narvik.
I dag synger han gjerne i forbindelse med at han taler på møter. Han har god stemme og tydelig tekstuttale, og budskapet kommer godt fram. Kjetil har plukket ut 17 fine sanger til denne utgivelseen, og han blir akkompagnert av gitar, piano, orgel, fiolin, fløyte, osv. En fin gave til noen du kjenner!

stk.mp3-filerKr. 150,-

Klikk på bildet ovenfor for å høre lydkutt fra utgivelsen!

Den første utgivelsen til Unge Røster ble veldig godt mottatt, og mange etterlyste mer slik musikk for barn. Dette er en av grunnene til at vi valgte å spille inn CD nummer to. Det har alltid vært viktig for Unge Røster å synge sanger som har et klart bibelsk innhold, derfor vil du også høre sanger som ikke er ”typiske” barnesanger, som f.eks. ”La meg få høre om Jesus” og ”Å eie Guds fred er en dyrebar skatt”. Dirigent Berte Hegge har hele tiden lagt vekt på at de fleste barna skal få synge solo, og på denne utgivelsen får alle prøve seg, enten som solister eller i duett. En annen ting som er unikt med Unge Røster er at de faktisk synger både 2-, 3- og 4-stemt. Det er det ikke mange barnekor som gjør. Dette er med på å gjøre denne utgivelsen også til en musikalsk opplevelse.

stk.mp3-filerKr. 150,-

Klikk på bildet ovenfor for å høre lydkutt fra utgivelsen!
Torhild Risnes, født Bergstøl, kom til verden i Kristiansand i 1945, men vokste opp i Bygland i Setesdal.
Hun bor i Bø i Telemark, er gift med Birger og har fire barn. Helt fra barneårene har Torhild sunget og spilt gitar, som hun fikk da hun var 11 år. Hun har sunget mye på møter og gjør fortsatt det når hun blir spurt.
Denne utgivelsen er enkel, men sangene har et veldig innhold. Hun blir akkompagnert av noen få instrumenter i tillegg til gitaren som hun selv spiller.
Torhild sier selv dette om utgivelsen: "Dette er eit utval songar som eg syng ofte. Ønsket med utgivelsen er at bodskapen i songane, Ordet om Jesus, som har løyst meg ut gong på gong, må nå vidare ut - til syndarhjarta til ein trøytt medvandrar."

stk.mp3-filerKr. 150,-

Klikk på bildet ovenfor for å høre lydkutt fra utgivelsen!
Olav Fjermedal (bilde på forsdien) har skrevet mange dikt. Flere av dem kan synges på kjente melodier. Her kan du høre 16 av hans dikt som bl.a. er med å peke på vårt egentlige mål: Himmelen! Forfatteren ønsker å formidle det fantastiske evangelium om himmelen som venter dem som tror på Jesus Kristus.
Dette er en variert utgivelse, med både solosang, duett og flerstemt sang, ja opptil 6 stemmer samtidig. Dette oppnås ved at en sanger synger flere stemmer oppå hverandre. Sangene synges både med og uten akkompagnement (såkalt "a cappella").
Du vil bl.a. høre disse kjente melodiene: "Kven kan seia ut den glede", "I den stille klare morgen", "Klippe du som brast for meg" og "Den stunda i Getsemane".

stk.mp3-filerKr. 150,-

Klikk på bildet ovenfor for å høre lydkutt fra utgivelsen!

"Heimlengt" er et kor med unge menn fra Jæren, som har sunget sammen i fem år (før utgivelsen kom). Mange har vært med i koret gjennom disse årene, men sjelden over 10 medlemmer samtidig. På platen er det 6 som er med og synger.
Bakgrunn og opprinnelse er forskjellig, men målet er det samme; Å nå himmelen. De ønsker å synge om dette målet, og lengselen etter å komme dit. Dette er grunnen til at de har valgt å kalle seg "Heimlengt"! Samtidig ønsker de å formidle kallet til den som ikke har vendt om til Gud.
Denne utgivelsen inneholder sanger med fine tekster og melodier, i en blanding av musikklagsstil og korstil. Arrangementene er varierte, fra unison sang til solo, duett og 3-stemt sang, for det meste akkompagnert av piano eller gitar og synthesizer.

stk.mp3-filerKr. 150,-

Klikk på bildet ovenfor for å høre lydkutt fra utgivelsen!
"Unge Røster" i Namsos er et barnekor som startet opp høsten 1985. Ved innspilling består koret av 23 medlemmer i alderen 4-13 år, og alle barna er glade i å synge om Jesus. De deltar med jevne mellomrom på møter på bedehuset, og synger på alders- og sykehjem, og mange mennesker blir gledet av sangen deres.
Denne utgivelsen inneholder mange kjente og kjære sanger, og samtidig noen du helt sikkert ikke har hørt før. Sangene er oppbyggelige for både barn og voksne, og er framført i en rolig stil.
Dirigent Berte Hegge har hele tiden lagt vekt på at alle barna skal få prøve å synge solo, og på denne utgivelsen hører vi så mange som 11 forskjellige solister, og noen duetter. Hele veien hører vi vakre, klare barnestemmer.

stk.mp3-filerKr. 150,-

Klikk på bildet ovenfor for å høre lydkutt fra utgivelsen!

Brødrene Hegle har sunget sammen i mange år. Helt fra de var små, har de vært beskjeftiget med musikk. I mange år har de sunget på bedehusmøter og teltmøter rundt omkring i landet. Det var lenge etterspørsel om de ikke kunne synge inn CD, og høsten 1999 ble dette gjort. Jesu forsoningsverk står i sentrum, og på denne innspillingen finner du 14 sanger fra deres repertoar, med et budskap som virkelig er oppbyggelig!
Et par av sangene er hentet fra Sangboken: "Jeg kjenner et navn" og "Kall dei inn". De synger også bl.a. to dikt av Olav Nergård, som ikke er gitt ut på CD tidligere.

stk.mp3-filerKr. 150,-

Klikk på bildet ovenfor for å høre lydkutt fra utgivelsen!

Gledesbud er et ungdomskor fra Nord-Trøndelag, med medlemmer fra 12-35 år. Koret startet å synge høsten 1995, og hadde da 10-12 medlemmer. Ved innspilling (1998) er antallet kommet opp i 25-30 medlemmer. Sangrepertoaret spenner vidt, fra enkle musikklagssanger, som f.eks. "Du intet kan gjøre til frelse", til mer klassiske, som f.eks. tittelmelodien "Jesus, Jesus, du er min" som er fra J.S. Bach's "Åndelige sanger". Sangene synges vanligvis til instrumental ledsagelse av piano, eller uten instrumenter (såkalt a cappella). På denne utgivelsen er det brukt en del andre instrumenter for variasjonens del. Budskapet er imidlertid det viktigste for medlemmene, og sangene er hovedsakelig valgt ut ifra tekstinnhold. Derfor har et par av sangene 7-8 vers. Sangene synges i tradisjonell, rolig stil.

stk.mp3-filerKr. 150,-

Her kan du høre noen lydklipp:

Lydklipp 1
Lydklipp 2
Lydklipp 3

Dette er utgivelse nummer 2 fra Gledesbud. Se mer info om koret ovenfor.
utgivelsen inneholder 17 sanger. F.eks.:
  - Jesus gjelder i mitt sted
  - O åpne ditt hjerte for Herren
  - Min hyrde Herren Jesus er
  - Jeg kommer til din krybbe
  - Jesus vart nagla til Golgata kross
  - Du er innbudt til bryllup i himlen
  - Eg stend og ser på ei nagla hand
  - O hode høyt forhånet
  - Å tenk eingong
  + 8 sanger til

stk.mp3-filerKr. 150,-

Foreløpig har vi dessverre ikke lagt ut lydkutt fra denne utgivelsen.

Sanggruppa Kilden består av fire jenter fra Kvelde i Vestfold. De er glade i å synge, og ønsker å vitne om Jesus med sin sang.
utgivelsen inneholder 26 sanger i klassisk og enkel stil, med piano, fiolin, tverrfløyte og panfløyte som akkompagnement.
Her hører du sanger som f.eks.:
  - Me trenger ein Frelsar
  - Dra meg, o Jesus
  - O, Herre, til hvem skulle vi dog gå hen?
  - En venn fremfor andre er Frelseren god
  - Du klager så ofte
  - Eg retter to tome hender
  - Mitt hjerte skal synge
  - Å, hvor herlig at synden er sonet
  - Ren og rettferdig
  - Min Frelser og Forsoner
  - Av nåde alt jeg får
  - Å, hvor salig det skal blive
  - Jeg hører evigheten til

stk.mp3-filerKr. 180,-

Her kan du høre noen lydklipp:

Lydklipp 1
Lydklipp 2
Lydklipp 3
Lydklipp 4
Lydklipp 5
Lydklipp 6
Lydklipp 7

Denne nye utgivelsen inneholder 24 sangkomposisjoner av tidligere misjonær Reidulf Lillebø. Han har komponert alle melodiene og skrevet noen av tekstene. Øvrige tekster er skrevet av ulike forfattere, bl.a. Trygve Bjerkrheim. Sangene synges av familien Lillebø + noen venner av dem. utgivelsen er variert med både solo, duett og 4-stemt kor. Akkompagnementet er i klassisk stil, med bruk av bl.a. piano, fløyte, cello, og bass. Her er noen eksempler på sangtitler som finnes på utgivelsen:
  - Det er godt å nynne på lov- og takkesanger
  - Jesus vil verna kvar dyr juvel
  - Velsignede trøst
  - På ørnevengjer vil Gud deg bera
  - Frimodig! Ver'kje redd, for det er eg!
  - Den opne handa
  - Der er det trygt
  - Hvor underlig er du i alt hva du gjør
  - Levende vann
  - Herre, jeg blir alltid hos deg
  + 14 sanger til


Opplysninger som du trenger for å kunne betale med Vipps kommer på neste side.
Fullt navn:
Tlf.nr. (uten mellomrom):
E-post-adresse:
Eventuelt kommentar:
For å bekrefte bestillingen, må du skrive inn følgende ord:  
Skriv inn ordet her: